A77  -   architekti        Brno

    A77 architektonický ateliér Brno, s.r.o.

    Taussigova 3464/21     615 00, Brno
    Tel: 548 216 533          Mail: arch77@arch77.cz
    IČO: 06242308            DIČ: CZ06242308     

Ing. arch. Zdeněk Bureš

 • Tel: +420 604 649 687
 • Mail: bures@arch77.cz

Jiří Kolařík

 • Tel: +420 604 169 339
 • Mail: kolarik@arch77.cz

Tomáš Langr

 • Tel: +420 603 416 195
 • Mail: langr@arch77.cz

Ing. et Ing. arch. Tomáš Rabl

  • Tel: 548 216 533
  • Mail: rabl@arch77.cz

Ing. Stanislav Junga

 • Tel: +420 736 748 633
 • Mail: stj@volny.cz

Ing. arch. Petr Klaška

 • Tel: +420 724 594 954
 • Mail: klaska@arch77.cz

Ing. arch. Denisa Kyselicová

 • Tel: 548 216 533
 • Mail: kyselicova@arch77.cz

Ing. arch. Jana Malá Opletalová 

   • Tel: +420 776 090 318
   • Mail: mala@arch77.cz

Gabriela Dobiášová

  • Tel: +420 608 344 727
  • Mail: dobiasova@arch77.cz

Ing. arch. Jakub Muroň

Ing. arch. Lucia Murárová

  • Tel: 548 216 533
   • Mail: murarova@arch77.cz

Ing. Simona Horká

  • Tel: 548 216 533
  • Mail: horka@arch77.cz

Jan Šenovský

   • Tel: 548 216 533
  • Mail: arch77@arch77.cz

Patrik Pokorný

  • Tel: 548 216 533
  • Mail: arch77@arch77.cz